Horari secretaria dimarts 28 de maig

Per motius d'organització interna secretaria romandrà tancada de 09:00 a 13:00 el dimarts 28 de maig. … [Read more...]

Licitació Cantina-Obertura sobres A, B i C

Amb data 21 de maig de 2019 es va procedir a l'obertura dels sobres A i B presentats per a la licitació de la cantina. L'obertura publica del sobre C, que conté l'oferta econòmica, tindrà lloc el pròxim 28 de maig, a les 12:30. … [Read more...]

Ampliació data presentació licitació contracte Bar-Cantina-Menjador Ferran Tallada

S'amplia fins el dia 20 de maig de 2019 la presentació de la licitació del contracte Bar-Cantina-Menjador Ferran Tallada. La documentació s'ha de presentar a la secretaria del centre en el seu horari habitual. Per més informació clica AQUÍ … [Read more...]

PRENSCRIPCIÓ ESO 2019-2020

Informació general Calendari Criteris de prioritat i documentació acreditativa Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places … [Read more...]

Beques per a estudis postobligatoris (Batxillerat i cicles formatius)

Oberta la convocatòria de sol·licitud de beques per a estudis postobligatoris. Del 17 d'agost fins a 1 octubre de 2018 La sol·licitud es presenta mitjançant formulari on-line a través de l' enllaç sol·licitud. L'alumne s'ha de registrar prèviament, si l'alumne ha realitzat registre en cursos anterior segueix sent vàlid per realitzar aquest tràmit. En principi, no caldrà aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l'Administració … [Read more...]

Preinscripció CF Grau Superior

Del 29.05.2018 al  07.06.2018 Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic. Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: NO s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de … [Read more...]

Preinscripció Batxillerat/CF Grau mitjà

  TERMINI Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018 Presentació de documentació(per a preinscripcions presentades telemàticament): fins al 28 de maig de 2018 Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència (la presentació de més d’una sol•licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre). El … [Read more...]

Consulta resultats preinscripció ESO 2018-2019

Consulta de resultats Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors permet consultar des d’aquesta pàgina els resultats del procés (si no rebeu el missatge comproveu que no es trobi a la carpeta de correu brossa). Llistes de sol·licituds amb la puntuació En … [Read more...]

CALENDARI DE PAU 2018 PER TITULATS TÈCNICS SUPERIORS (CFGS)

Tal com sabeu, els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida. Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per … [Read more...]

Informació general sobre el procés de preinscripció ESO 2018-2019

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. Per fer la preinscripció cal: conèixer el calendari de tot el procés, consultar els centres i l'oferta de places escolars, conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los, presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi. Les sol·licituds … [Read more...]