INFORMACIONS INICI DE CURS(NOU)

INFORMACIONS INICI DE CURS Dijous 12 de setembre: A les 10:00 a la sala d’actes presentació curs CFGM Atenció a persones en situació de dependència Torn Matí, Batxillerat i Batxillerat 3 anys . A les 11:00 inici curs ESO 1r ESO/2n ESO de 11:00 a 13:30 3r ESO/4t ESO de 11:00 a 13:00 A les 16:00 presentació curs CFGM Atenció a persones en situació de dependència Torn Tarda   Divendres 13 de setembre  A les 08:00 inici classes Batxillerats i CFGM Atenció a persones en situació de … [Read more...]

Convocatòria de beques i ajuts per alumnes de nivells posobligatoris curs 2019-2020

Oberta la convocatòria per a la presentació de sol·licituds:  01 de agost de 2019 fins  01 de octubre de 2019 Teniu tota la informació en els seguents enllaços: Batxillerat Cicles formatius grau mitjà Cicles formatius grau superior … [Read more...]

Compra llibres Digitals ESO

Aquí teniu les instruccions per fer la compra dels llibres digitals que es faran servir a l'ESO. És molt important que no feu la compra abans del dia 1 de setembre. Compra llibres digitals 1r ESO Compra llibres digitals 2n ESO Compra llibres digitals 3r ESO Compra llibres digitals 4t ESO … [Read more...]

Horari secretaria dimarts 28 de maig

Per motius d'organització interna secretaria romandrà tancada de 09:00 a 13:00 el dimarts 28 de maig. … [Read more...]

Licitació Cantina-Obertura sobres A, B i C

Amb data 21 de maig de 2019 es va procedir a l'obertura dels sobres A i B presentats per a la licitació de la cantina. L'obertura publica del sobre C, que conté l'oferta econòmica, tindrà lloc el pròxim 28 de maig, a les 12:30. … [Read more...]

Ampliació data presentació licitació contracte Bar-Cantina-Menjador Ferran Tallada

S'amplia fins el dia 20 de maig de 2019 la presentació de la licitació del contracte Bar-Cantina-Menjador Ferran Tallada. La documentació s'ha de presentar a la secretaria del centre en el seu horari habitual. Per més informació clica AQUÍ … [Read more...]

PRENSCRIPCIÓ ESO 2019-2020

Informació general Calendari Criteris de prioritat i documentació acreditativa Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, en el centre que s'ha demanat en primer lloc. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places … [Read more...]

Beques per a estudis postobligatoris (Batxillerat i cicles formatius)

Oberta la convocatòria de sol·licitud de beques per a estudis postobligatoris. Del 17 d'agost fins a 1 octubre de 2018 La sol·licitud es presenta mitjançant formulari on-line a través de l' enllaç sol·licitud. L'alumne s'ha de registrar prèviament, si l'alumne ha realitzat registre en cursos anterior segueix sent vàlid per realitzar aquest tràmit. En principi, no caldrà aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l'Administració … [Read more...]

Preinscripció CF Grau Superior

Del 29.05.2018 al  07.06.2018 Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic. Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: NO s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de … [Read more...]

Preinscripció Batxillerat/CF Grau mitjà

  TERMINI Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018 Presentació de documentació(per a preinscripcions presentades telemàticament): fins al 28 de maig de 2018 Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència (la presentació de més d’una sol•licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que pugui correspondre). El … [Read more...]