Cicle Mitjà Bàsquet (NOU!)

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Bàsquet és una especialitat de la modalitat esportiva de bàsquet. El cicle inicial de Basquetbol capacita per concretar, dinamitzar i intervenir en activitats d’iniciació de basquetbol;  acompanyar, animar, dirigir, organitzar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i  esdeveniments propis d’aquesta etapa, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions … [Read more...]