Participació a Erasmus+: Pollution! Find a STEM solution!

Pollution! Find a STEM solution! és un projecte curricular de dos anys de durada que ha involucrat estudiants i professors de cinc països: Croàcia, Espanya, França, Polònia, i la República Txeca. A l'Institut Ferran Tallada ha implicat alumnes d'Educació Secundària Obligatòria, les seves famílies, personal docent i no docent. El projecte pretén incrementar la motivació i desenvolupar competències en els estudis TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i STEM (ciències, tecnologia, … [Read more...]

VOTING FOR THE CONTEST “The Next Generation”

Learning a language does not only imply looong vocabulary lists and boring irregular verbs,; A new language increases our capacities of communication, and the best thing we can communicate is passion,effort and enthusiasm. And that’s what some students have done. Here you have some videos that your classmates have directed, they are all great, we present them to a contest, we have to help them win a lot of prizes. You have to watch the videos and vote for them. Thank you very … [Read more...]