Projectes Escoles + Sostenibles

L’Institut Ferran Tallada forma part del projecte Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar), un programa que pretén implicar els centres educatius en la construcció d’un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. Actualment participem en les següents accions: Sssplau: S’emmarca en el vessant escolar del Pla de reducció de la contaminació acústica de l’Ajuntament de Barcelona. Els objectius són identificar els espais del centre més problemàtics … [Read more...]