Prevenció pel Coronavirus

Després de la detecció de diversos casos de Covid-19 (popularment conegut com a Coronavirus) a Barcelona, les autoritats recorden que el 80% de les persones infectades presenten símptomes lleus i que la recomanació principal actualment a la ciutat de Barcelona (i que el Ferran Tallada fa extensiva) és fer vida normal i seguir les mesures habituals en cas de grip comuna. Transmissió del virus La transmissió de la Covid-19 es produeix sobretot pel contacte amb les secrecions respiratòries … [Read more...]

Polls al cap: Què fer?

Amb l'arribada de la primavera i els canvis de temps que fan conviure la calor y el fred, des del Ferran Tallada es recorda a totes les families que cal estar alerta de les possibles infeccions per polls al cap. Clicant AQUÍ podreu consultar les mesures de detecció de polls i els pasos a seguir que recomana la Generalitat. A tall del centre, davant de l'aparició d'un cas en horari escolar, es trucarà a la família per a que vinguin a recollir a la persona afectada (en el cas dels menors … [Read more...]

Bona posició en els nivells de contaminació

La plataforma Eixample Respira ha publicat un rànquing de 750 centres educatius de Barcelona classificats en una taula segons el nivell de diòxid de nitrogen (NO2) que es concentra allà on estan situats durant l’horari escolar (de 9 a 17 hores). És a dir durant les hores que el respiren els alumnes. La xifra clau és 40 μg/m3, el que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix com a màxim nivell de concentració d’aquest gas que hauria de suportar la població. Segons aquest rànquing, hi … [Read more...]

Recursos de Salut per al professorat

Què podem fer per cuidar-nos els que ens dediquem a l’ensenyament? Què podem fer per mantenir-nos centrats i motivats, per poder acompanyar els alumnes en el seu camí acadèmic sense que això repercuteixi en la nostra salut? Un dels fenòmens cada vegada més preocupants en la docència és l’estrès, que es defineix com un procés en què factors de risc laboral de naturalesa psicosocial s’associen a un ampli ventall de trastorns de salut de caràcter biològic (les malalties cardiovasculars, primera … [Read more...]